Velkommen til Cochlear Norges Brukerstøtte
  • Må jeg alltid ha den kompatible Apple­enheten i nærheten for at Hørselslogg skal fungere?

    Nei. Du må bare sørge for at både den kompatible Apple­enheten og Nucleus 7­lydprosessoren er slått på, at de befinner seg i nærheten av hverandre regelmessig (minst én gang om morgenen og én gang om kvelden), at Bluetooth er aktivert og at Nucleus Smart­appen kjører på den kompatible Apple­enheten.

  • Be om hjelp

    Dersom du ikke fant svar på ditt spørsmål kan du kontakte vår Kundeservice ved å fylle inn skjemaet nedenfor. En medarbeider fra vår kundeservice vil da ta kontakt så snart som mulig.

    Send en forespørsel