Velkommen til Cochlear Norges Brukerstøtte
 • Hvordan betjener du Baha 4 lydprosessor?

  • Volumkontrollknappene stilles inn når du velger venstre/høyre i FS (nye lydprosessorer er "høyre").
  • Volum opp / strøm på med frontknappene, volum ned / strøm av med bakknappene
  • Flymodus (lovbestemt krav): Trykk og hold midtre knapp mens du slår av SP. Hvis du slår på igjen, vil du være i flymodus. Slå av og på igjen normalt for å tilbakestille til normal modus.
  • Paring: Trykk på tilbehørsparing-knappen, slå deretter på Baha 4 SP innen 20 sekunder (paring også håndtert i BFS 4.0)
  • Knappelås, knapprogrammering og LED-alarmer er ikke tilgjengelige med Baha 4
 • Be om hjelp

  Dersom du ikke fant svar på ditt spørsmål kan du kontakte vår Kundeservice ved å fylle inn skjemaet nedenfor. En medarbeider fra vår kundeservice vil da ta kontakt så snart som mulig.

  Send en forespørsel