Velkommen til Cochlear Norges Brukerstøtte
  • Nucleus Smart-app vil ikke justere innstillingene mine for Nucleus 7- lydprosessoren min.

    Hvis det ikke er mulig å justere lydprosessoren(e) din(e) via Nucleus Smart-app, kan det hende at den kompatible Apple-enheten din ikke er riktig koblet til prosessoren din.

    Hvis du vil lære mer om tilkoblingsprosessen, kan du se på vår Nucleus 7-tilkoblingsanimasjon. Hvis du har utført tilkoblingen, må du kontrollere at enheten er innenfor det anbefalte området og at det ikke er noe i nærheten som forårsaker forstyrrelser.

  • Be om hjelp

    Dersom du ikke fant svar på ditt spørsmål kan du kontakte vår Kundeservice ved å fylle inn skjemaet nedenfor. En medarbeider fra vår kundeservice vil da ta kontakt så snart som mulig.

    Send en forespørsel