Velkommen til Cochlear Norges Brukerstøtte
  • Hva gjør funksjonen Prosessor automatisk av?

    Funksjonen Prosessor automatisk av sikrer at batterilevetiden lagres når spolen fjernes fra hodet. Hvis du glemmer å slå av lydprosessoren slår funksjonen Prosessor automatisk av automatisk av prosessoren 2 (to) minutter etter at spolen har blitt fjernet fra hodet.

    Merk: Klinikkpersonalet kan deaktivere denne funksjonen hvis du ønsker det.

  • Be om hjelp

    Dersom du ikke fant svar på ditt spørsmål kan du kontakte vår Kundeservice ved å fylle inn skjemaet nedenfor. En medarbeider fra vår kundeservice vil da ta kontakt så snart som mulig.

    Send en forespørsel